Spelschema

Vecka 1

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Linnart Team Byström 22 - 35 Team Byström
Team Blom Team Mike 28 - 10 Team Blom
Team TPD Team Christer 67 - 41 Team TPD
Team Julian Team Schmidt 12 - 45 Team Schmidt
Team Gabz Team Denki 33 - 18 Team Gabz

Vecka 2

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Mike 30 - 31 Team Mike
Team Christer Team Linnart 42 - 12 Team Christer
Team Schmidt Team Blom 24 - 55 Team Blom
Team Denki Team TPD 20 - 15 Team Denki
Team Gabz Team Julian 21 - 35 Team Julian

Vecka 3

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Christer Team Byström 0-0 Team
Team Mike Team Schmidt 0-0 Team
Team Linnart Team Denki 0-0 Team
Team Blom Team Gabz 0-0 Team
Team TPD Team Julian 0-0 Team

Vecka 4

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Schmidt 0-0 Team
Team Denki Team Christer 0-0 Team
Team Gabz Team Mike 0-0 Team
Team Julian Team Linnart 0-0 Team
Team TPD Team Blom 0-0 Team

Vecka 5

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Denki Team Byström 0-0 Team
Team Schmidt Team Gabz 0-0 Team
Team Christer Team Julian 0-0 Team
Team Mike Team TPD 0-0 Team
Team Linnart TeamBlom 0-0 Team

Vecka 6

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Gabz 0-0 Team
Team Julian Team Denki 0-0 Team
Team TPD Team Schmidt 0-0 Team
Team Blom Team Christer 0-0 Team
Team Linnart Team Mike 0-0 Team

Vecka 7

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Julian Team Byström 0-0 Team
Team Gabz Team TPD 0-0 Team
Team Denki Team Blom 0-0 Team
Team Schmidt Team Linnart 0-0 Team
Team Christer Team Mike 0-0 Team

Vecka 8

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team TPD 0-0 Team
Team Blom Team Julian 0-0 Team
Team Linnart Team Gabz 0-0 Team
Team Mike Team Denki 0-0 Team
Team Christer  Team Schmidt 0-0 Team

Vecka 9

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Blom Team Byström 0-0 Team
Team TPD Team Linnart 0-0 Team
Team Julian Team Mike 0-0 Team
Team Gabz Team Christer 0-0 Team
Team Denki Team Schmidt 0-0 Team

Vecka 10

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Linnart 0-0 Team
Team Mike Team Blom 0-0 Team
Team Christer Team TPD 0-0 Team
Team Schmidt Team Julian 0-0 Team
Team Denki Team Gabz 0-0 Team

Vecka 11

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Mike Team Byström 0-0 Team
Team Linnart Team Christer 0-0 Team
Team Blom Team Schmidt 0-0 Team
Team TPD Team Denki 0-0 Team
Team Julian Team Gabz 0-0 Team

Vecka 12

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Christer 0-0 Team
Team Schmidt Team Mike 0-0 Team
Team Denki Team Linnart 0-0 Team
Team Gabz Team Blom 0-0 Team
Team Julian Team TPD 0-0 Team

Vecka 13

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Schmidt Team Byström 0-0 Team
Team Christer Team Denki 0-0 Team
Team Mike Team Gabz 0-0 Team
Team Linnart Team Julian 0-0 Team
Team Blom Team TPD 0-0 Team

Vecka 14

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Denki 0-0 Team
Team Gabz Team Schmidt 0-0 Team
Team Julian Team Christer 0-0 Team
Team TPD Team Mike 0-0 Team
Team Blom Team Linnart 0-0 Team

Vecka 15

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Gabz Team Byström 0-0 Team
Team Denki Team Julian 0-0 Team
Team Schmidt Team TPD 0-0 Team
Team Christer Team Blom 0-0 Team
Team Mike Team Linnart 0-0 Team

Vecka 16

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Julian 0-0 Team
Team TPD Team Gabz 0-0 Team
Team Blom Team Denki 0-0 Team
Team Linnart Team Schmidt 0-0 Team
Team Mike Team Christer 0-0 Team

Vecka 17

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team TPD Team Byström 0-0 Team
Team Julian Team Blom 0-0 Team
Team Gabz Team Linnart 0-0 Team
Team Denki Team Mike 0-0 Team
Team Scmidt Team Christer 0-0 Team

Vecka 18

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Byström Team Blom 0-0 Team
Team Linnart Team TPD 0-0 Team
Team Mike Team Julian 0-0 Team
Team Christer Team Gabz 0-0 Team
Team Schmidt Team Denki 0-0 Team

Vecka 19

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team

Vecka 20

Hemmalag Bortalag Resultat Vinnare
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team
Team Team 0-0 Team
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)